Kamerstuk 35412-6

Motie van het lid Alkaya over invloed van de samenleving op ondernemingen als voorwaarde voor financiële steun

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Mahir Alkaya (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-6.html
ID: 35412-6

27,3 %
72,7 %

GL

D66

FvD

SGP

PVV

DENK

CDA

Van Haga

VVD

CU

PvdA

SP

vKA

50PLUS

PvdD


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de kredietcrisis financiële injecties zijn gegeven aan marktpartijen die zijn bekostigd door de belastingbetaler zonder dat die belastingbetaler daarmee enige invloed heeft gekregen op de bedrijfsvoering;

verzoekt de regering, grote ondernemingen die een maatschappelijk belang dienen alleen direct financieel te steunen als het de invloed van de samenleving op die ondernemingen navenant uitbreidt, bijvoorbeeld door middel van het kopen van aandelen, zodat de overheid kan bewerkstelligen dat deze bedrijven meehelpen om de grote uitdagingen van deze tijd te helpen oplossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya