Kamerstuk 35412-10

Motie van de leden Van Haga en Baudet over het beperken van bureaucratie bij lagere overheden en overheidsinstellingen

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiƫn (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Thierry Baudet (FvD), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-10.html
ID: 35412-10

100,0 %
0,0 %

FvD

PvdA

CU

Van Haga

50PLUS

D66

PvdD

VVD

SGP

vKA

GL

CDA

SP

PVV

DENK


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lagere overheden en andere overheidsinstellingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de bureaucratie tijdens de coronacrisis;

overwegende dat de doeltreffendheid van de door de regering afgekondigde maatregelen mede afhankelijk is van de snelheid van de uitvoering van deze maatregelen door de verschillende ambtenaren;

verzoekt de regering, lagere overheden en overheidsinstellingen uitdrukkelijk te verzoeken bureaucratie tot een minimum te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet