Kamerstuk 35412-5

Motie van het lid Alkaya over geen financiële steun voor grote ondernemingen die voldoende bedrijfsreserves hebben

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Mahir Alkaya (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-5.html
ID: 35412-5

15,3 %
84,7 %

FvD

vKA

DENK

SGP

Van Haga

SP

VVD

CDA

PvdA

GL

D66

PVV

CU

PvdD

50PLUS


Nr. 5 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de meeste grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland maandenlang een sterke daling van de omzet kunnen opvangen zonder extra financiële steun;

van mening dat het Noodpakket banen en economie zo veel mogelijk gericht moet zijn op werknemers en ondernemingen die in acute financiële nood komen;

verzoekt de regering, om geen financiële steun te verlenen aan grote ondernemingen die zelf voldoende bedrijfsreserves hebben om de komende drie maanden door te komen, ook niet in de vorm van uitstel van belastingbetaling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya