Kamerstuk 35412-11

Motie van de leden Van Haga en Baudet over een rol voor banken in geval van het niet betalen van huur

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiƫn (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga), Thierry Baudet (FvD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-11.html
ID: 35412-11

4,0 %
96,0 %

GL

VVD

FvD

vKA

CDA

PvdA

DENK

SGP

Van Haga

PVV

D66

SP

PvdD

50PLUS

CU


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aanzienlijke groep verhuurders sinds de uitbraak van de coronacrisis niet meer wordt betaald door huurders;

overwegende dat de rekening van de crisis in het geval van niet-betaling van de huur thans bij de verhuurders ligt;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de banken een rol zouden kunnen spelen bij de oplossing van dit probleem, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet