Stemming

Motie van het lid Snels over alles doen wat nodig is om de negatieve economische effecten van het coronavirus voor de eurozone te bestrijden

28,0 %
72,0 %


D66

vKA

DENK

PVV

PvdD

GL

PvdA

SP

CDA

VVD

Van Haga

FvD

CU

SGP

50PLUS


Nr. 4 MOTIE VAN HET LID SNELS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet in eigen land alles doet om de financieel-economische effecten van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken;

overwegende dat ook de ECB binnen zijn mandaat alles doet om de financieel-economische effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden;

constaterende dat de coronacrisis vergaande destabiliserende macro-economische effecten kan veroorzaken in de eurozone;

overwegende dat het wegens de aard en omvang en onzekerheid over het toekomstige verloop van de coronacrisis niet behulpzaam is om bij voorbaat de inzet van bepaalde instrumenten uit te sluiten;

verzoekt de Minister, om in de eurogroep uit te dragen dat alles gedaan zal moeten worden wat nodig is om de negatieve economische effecten van het coronavirus voor de eurozone te bestrijden en dat daartoe de inzet van geen enkel economisch instrument bij voorbaat kan worden uitgesloten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels


Motie van het lid Snels over alles doen wat nodig is om de negatieve economische effecten van het coronavirus voor de eurozone te bestrijden

2020-03-25
Dossier: 35412
Indiener(s): Bart Snels (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-4.html