Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 5 oktober 2020
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)