Kamerstuk 35349-11

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg 35349-11 t.v.v. nr. 8 over spreekrecht voor slachtoffer bij wijziging voorwaarden die de belangen van het slachtoffer raken

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

Gepubliceerd: 5 oktober 2020
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA), Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-11.html
ID: 35349-11

84,0 %
16,0 %

Van Haga

vKA

Krol

GL

PvdA

PVV

50PLUS

DENK

FvD

PvdD

CDA

SGP

D66

SP

VVD

CU