Stemming

Motie van het lid Helder over in het vonnis rekening houden met de verklaring van het slachtoffer

92,0 %
8,0 %


50PLUS

VVD

Krol

Van Haga

D66

PVV

CDA

CU

SP

vKA

SGP

PvdD

DENK

GL

FvD

PvdA


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechter niet verplicht is om met de uitlatingen van de slachtoffers of nabestaanden rekening te houden en ook niet gehouden is om in het vonnis een overweging aan de verklaring van het slachtoffer of de nabestaanden te wijden;

overwegende dat dit bij slachtoffers en nabestaanden kan leiden tot onbegrip over bijvoorbeeld de straftoemeting en hierdoor het effect van het spreekrecht geheel dan wel gedeeltelijk teniet wordt gedaan;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de rechter gehouden is om in het vonnis een passage op te nemen waaruit blijkt op welke wijze rekening is gehouden met de verklaring van het slachtoffer of de nabestaande(n) zonder hiermee de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan te tasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder


Motie van het lid Helder over in het vonnis rekening houden met de verklaring van het slachtoffer

2020-10-05
Dossier: 35349
Indiener(s): Lilian Helder (PVV)
Onderwerpen: recht rechtspraak strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-12.html