Stemming

Amendement van het lid Van Nispen over een motiveringsplicht voor OvJ bij niet-ontvankelijkheid

36,0 %
64,0 %


CDA

FVD

Van Kooten-Arissen

VVD

DENK

D66

PvdA

GL

SGP

PVV

CU

PvdD

Van Haga

50PLUS

SP

Krol


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 2 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel K, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «311» ingevoegd «, eerste lid,».

2. In het eerste onderdeel wordt «het eerste lid, eerste zin,» vervangen door «de eerste zin».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 2. Na de tweede zin wordt een zin ingevoegd, luidende: Indien de officier van justitie zijn niet-ontvankelijkheid eist, vermeldt de vordering de redenen die daartoe hebben geleid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het Openbaar Ministerie (OM), zodra het zelf verzoekt om niet-ontvankelijkheid, de redenen moet vermelden die tot dat verzoek hebben geleid. Met deze motivering van het OM kan de rechter een afweging maken van de verschillende belangen en wordt het voor slachtoffers en samenleving kenbaar wat er is gebeurd.

Van Nispen


Amendement van het lid Van Nispen over een motiveringsplicht voor OvJ bij niet-ontvankelijkheid

2020-10-02
Dossier: 35349
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: recht rechtspraak strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-10.html