Kamerstuk 35349-7

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg 35349-7 over het onvermeld laten van bepaalde gegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

Gepubliceerd: 2 oktober 2020
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA), Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-7.html
ID: 35349-7

87,3 %
12,7 %

GL

CDA

D66

SGP

CU

Van Haga

FvD

Krol

50PLUS

vKA

VVD

SP

DENK

PVV

PvdD

PvdA