Stemming

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg 35349-7 over het onvermeld laten van bepaalde gegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer

87,3 %
12,7 %


GL

CDA

D66

SGP

CU

Van Haga

FvD

Krol

50PLUS

vKA

VVD

SP

DENK

PVV

PvdD

PvdAAmendement van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg 35349-7 over het onvermeld laten van bepaalde gegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer

2020-10-02
Dossier: 35349
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA), Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-7.html