Stemming

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg 35349-11 t.v.v. nr. 8 over spreekrecht voor slachtoffer bij wijziging voorwaarden die de belangen van het slachtoffer raken

84,0 %
16,0 %


Van Haga

vKA

Krol

GL

PvdA

PVV

50PLUS

DENK

FvD

PvdD

CDA

SGP

D66

SP

VVD

CUAmendement van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg 35349-11 t.v.v. nr. 8 over spreekrecht voor slachtoffer bij wijziging voorwaarden die de belangen van het slachtoffer raken

2020-10-05
Dossier: 35349
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA), Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-11.html