Kamerstuk 35349-10

Amendement van het lid Van Nispen 35349-10 over een motiveringsplicht voor OvJ bij niet-ontvankelijkheid

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

Gepubliceerd: 2 oktober 2020
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-10.html
ID: 35349-10

36,0 %
64,0 %

PvdA

FvD

vKA

50PLUS

GL

Van Haga

PVV

D66

Krol

CU

SGP

SP

CDA

DENK

PvdD

VVD