Kamerstuk 35349-9

Amendement van het lid Van Nispen 35349-9 over een motiveringsplicht bij afwijking van een ingenomen standpunt dat een voorwaarde moet worden opgelegd

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

Gepubliceerd: 2 oktober 2020
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-9.html
ID: 35349-9

47,3 %
52,7 %

vKA

CDA

SGP

D66

Krol

Van Haga

CU

VVD

GL

50PLUS

PvdA

FvD

DENK

SP

PvdD

PVV