Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juli 2016
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Ter bespreking (procedurevergadering)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd