Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2016
Status: Aangenomen (De Voorzitter: de aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de onderdelen van de wet te hebben gestemd die betrekking hebben op het opheffen van het College bouw zorginstellingen)
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting
Voorstel van wet