Wetsvoorstel 34002 - 16 september 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Verslag
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Motie
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Amendement
Nota van verbetering
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag van een schriftelijk overleg
In handen van commissie stellen (algemeen)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief Algemene Rekenkamer