Kamerstuk 34002-85

Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

Gepubliceerd: 13 januari 2015
Indiener(s): Eric Wiebes (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34002-85.html
ID: 34002-85

Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2015

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 10 december 2014 heeft het lid van uw Kamer de heer Groot (PvdA) met betrekking tot mijn brief van 5 december jl.1 een vervolgvraag gesteld. Hij vraagt zich af wanneer de nadere uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen voor de problematiek omtrent het pensioen in eigen beheer wordt geconcretiseerd in wetgeving.

In mijn eerdergenoemde brief heb ik aangegeven dat ik zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór het meireces met een nadere uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen zal komen. Aan de hand daarvan ga ik het debat met uw Kamer aan. Zodra hieruit een duidelijke voorkeur voor een bepaalde oplossingsrichting blijkt, zal een en ander in een wetsvoorstel worden vervat. Zorgvuldigheid gaat daarbij boven snelheid. Dat laat onverlet dat het mijn doel is dit wetsvoorstel per 1 januari 2016 in werking te kunnen laten treden.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes