Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Voorzetting (plenair debat)
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering