Kamerstuk 34000-IX-22

Motie van het lid Koolmees over aanpassen van de erfbelasting ten behoeve van alleenstaanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiƫn (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 4 februari 2015
Indiener(s): Wouter Koolmees (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-22.html
ID: 34000-IX-22

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES

Voorgesteld 4 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alleenstaanden en mensen zonder kinderen geen gebruik kunnen maken van verschillende hogere vrijstellingen en lagere tarieven in de successiewetgeving;

overwegende dat zij hierdoor benadeeld worden ten opzichte van mensen met kinderen en/of een partner;

verzoekt de regering om, in het Belastingplan 2016 de erfbelasting budgettair neutraal aan te passen zodat alleenstaanden zonder kinderen minimaal één andere sociale relatie kunnen aanwijzen die in tariefgroep 1A valt van 18% tot € 117.214 en 36% daarboven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees