Kamerstuk 34000-IX-20

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 4 februari 2015
Indiener(s): Martijn van Helvert (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-20.html
ID: 34000-IX-20

33,3 %
66,7 %

SP

Klein

50PLUS

GrKÖ

GL

CDA

PvdD

D66

PvdA

CU

PVV

SGP

VVD

GrBvK

Van Vliet


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT

Voorgesteld 4 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige belastingstelsel arbeid te veel belast, met een lagere werkgelegenheid tot gevolg;

overwegende dat in het huidige belastingstelsel de marginale druk voor inkomens rond € 20.000 al 44,32% is en voor inkomens rond € 50.000 zelfs 48,32%;

verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat de middeninkomens een lagere belastingdruk krijgen zodat werken meer loont en de werkgelegenheid zal stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Omtzigt