Kamerstuk 34000-IX-17

Motie van de leden Merkies en Klaver over het progressiever belasten van vermogen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 4 februari 2015
Indiener(s): Arnold Merkies , Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-17.html
ID: 34000-IX-17

17,3 %
82,7 %

50PLUS

D66

Van Vliet

PVV

Klein

GL

CU

CDA

GrKÖ

GrBvK

PvdA

SGP

VVD

SP

PvdD


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER

Voorgesteld 4 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om vermogen progressiever te belasten en de Kamer hierover uiterlijk 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Klaver