Kamerstuk 34000-IX-18

Motie van het lid Merkies over de vermogensverdeling in Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 4 februari 2015
Indiener(s): Arnold Merkies
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-18.html
ID: 34000-IX-18

16,0 %
84,0 %

SGP

PvdA

CDA

50PLUS

GL

Van Vliet

GrBvK

PVV

Klein

VVD

SP

CU

GrKÖ

PvdD

D66


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 4 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de vermogensverdeling in Nederland zich verhoudt tot de vermogensverdeling in andere EU-landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies