Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 juni 2013
Status: Aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Brief regering