Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 juni 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Ter bespreking (procedurevergadering)
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport