Gepubliceerd: 3 juni 2013
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33610-9.html
ID: 33610-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2013

Afgelopen vrijdag 31 mei jongstleden ontving u de nota naar aanleiding van het verslag op het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Kamerstuk 33 610, nr. 8). Bij deze nota zijn drie bijlagen gevoegd met uitkomsten van door uw Kamer – in het verslag en bij de motie Krol1 – gevraagde actuariële berekeningen. In dit verband zijn aan uw Kamer ook de onderliggende berekeningen van de vanaf 2015 geldende buitengrenzen van het Witteveenkader verstrekt.

Heden is gebleken dat in de nota naar aanleiding van het verslag en bij de verstrekte onderliggende berekeningen abusievelijk niet is uitgegaan van de definitieve uitkomsten van de actuariële berekeningen maar van uitkomsten waarin de beoordeling van de actuariële berekening nog niet volledig was verwerkt. Langs deze weg wil ik deze omissie op de kortst mogelijke termijn rechtzetten.

In de bijlage bij deze brief treft u alsnog de definitieve uitkomsten aan van de actuariële berekeningen. Ook zijn de onderliggende berekeningen als bijlage aan deze brief toegevoegd2.

De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

Bijlage 2 (definitief): Actuariële berekening na naar aanleiding van vragen van de leden van de fractie van de SP over de gevolgen van de verlaging van het Witteveenkader voor werknemers met een leeftijd van 20, 30, 40 en 50 jaar naar een pensioengevend inkomen van € 20.000, € 30.000, € 40.000 en € 50.000

Werknemer geboren 1963 (AOW-leeftijd 68 jaar)
 

OP

vanaf

68 jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings

ratio

geïndexeerd

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

€ 20.000

€ 10.177

€ 12.965

€ 23.142

€ 134.587

€ 27.330

85%

€ 29.119

79%

€ 30.000

€ 21.840

€ 12.965

€ 34.805

€ 134.587

€ 38.120

91%

€ 43.679

80%

€ 40.000

€ 36.539

€ 12.965

€ 49.503

€ 134.587

€ 50.759

98%

€ 58.239

85%

€ 50.000

€ 51.320

€ 12.965

€ 64.285

€ 134.587

€ 63.449

101%

€ 72.798

88%

Werknemer geboren 1973 (AOW-leeftijd 69½ jaar)
 

OP

vanaf

69½

jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings

ratio

geïndexeerd

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

€ 20.000

€ 15.161

€ 16.442

€ 31.603

€ 170.689

€ 37.915

83%

€ 42.467

74%

€ 30.000

€ 32.878

€ 16.442

€ 49.321

€ 170.689

€ 55.172

89%

€ 63.700

77%

€ 40.000

€ 52.682

€ 16.442

€ 69.124

€ 170.689

€ 73.563

94%

€ 84.934

81%

€ 50.000

€ 72.485

€ 16.442

€ 88.928

€ 170.689

€ 91.954

97%

€ 106.167

84%

Werknemer geboren 1983 (AOW-leeftijd 70¾ jaar)
 

OP

vanaf

70¾ jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings

ratio

geïndexeerd

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

€ 20.000

€ 27.457

€ 20.444

€ 47.901

€ 212.230

€ 58.236

82%

€ 66.389

72%

€ 30.000

€ 55.520

€ 20.444

€ 75.964

€ 212.230

€ 87.138

87%

€ 99.583

76%

€ 40.000

€ 83.811

€ 20.444

€ 104.255

€ 212.230

€ 116.184

90%

€ 132.778

79%

€ 50.000

€ 112.102

€ 20.444

€ 132.546

€ 212.230

€ 145.231

91%

€ 165.972

80%

Werknemer geboren 1993 (AOW-leeftijd 71½ jaar)
 

OP

vanaf

71½ jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings

ratio

geïndexeerd

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

€ 20.000

€ 55.914

€ 25.420

€ 81.334

€ 263.881

€ 96.257

84%

€ 110.303

74%

€ 30.000

€ 100.969

€ 25.420

€ 126.388

€ 263.881

€ 144.386

88%

€ 165.455

76%

€ 40.000

€ 146.023

€ 25.420

€ 171.443

€ 263.881

€ 192.515

89%

€ 220.607

78%

€ 50.000

€ 186.888

€ 25.420

€ 212.308

€ 263.881

€ 240.644

88%

€ 275.758

77%

Bijlage 3 (definitief): Actuariële berekening naar aanleiding van vragen van de leden van de fractie van de SGP over de gevolgen van de verlaging van het Witteveenkader voor werknemers met een pensioenopbouwperiode van 40 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd

Werknemer geboren 1988 (AOW-leeftijd 71½ jaar)
 

OP

vanaf

71½ jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings-

ratio

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

1 x modaal

€ 31.896

€ 23.023

€ 54.920

€ 239.005

€ 72.088

76%

€ 78.872

70%

2 x modaal

€ 90.530

€ 23.023

€ 113.553

€ 239.005

€ 144.176

79%

€ 157.744

72%

3 x modaal

€ 149.164

€ 23.023

€ 172.187

€ 239.005

€ 216.265

80%

€ 236.615

73%

4 x modaal

€ 166.573

€ 23.023

€ 189.596

€ 239.005

€ 288.353

66%

€ 315.487

60%

Bijlage 4 (definitief): Aangepaste actuariële berekening van de effecten van het wetsvoorstel Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend loon (Kabinetsbrief van 21 mei 2013 (DB 2013/248))

Werknemer geboren 1958 (AOW-leeftijd 67½ jaar)
 

OP

vanaf

67½ jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings-

ratio

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

1 x modaal

€ 21.762

€ 11.743

€ 33.505

€ 121.899

€ 34.845

96%

€ 40.227

83%

2 x modaal

€ 64.036

€ 11.743

€ 75.778

€ 121.899

€ 9.319

109%

€ 80.454

94%

3 x modaal

€ 106.599

€ 11.743

€ 118.341

€ 121.899

€ 103.979

114%

€ 120.680

98%

4 x modaal

€ 142.007

€ 11.743

€ 153.750

€ 121.899

€ 138.638

111%

€ 160.907

96%

Werknemer geboren 1968 (AOW-leeftijd 68¾ jaar)
 

OP

vanaf

68¾ jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings-

ratio

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

1 x modaal

€ 24.201

€ 14.600

€ 38.801

€ 151.567

€ 43.506

89%

€ 50.017

78%

2 x modaal

€ 72.903

€ 14.600

€ 87.504

€ 151.567

€ 86.984

101%

€ 100.034

87%

3 x modaal

€ 121.630

€ 14.600

€ 136.230

€ 151.567

€ 130.476

104%

€ 150.051

91%

4 x modaal

€ 152.149

€ 14.600

€ 166.750

€ 151.567

€ 173.967

96%

€ 200.068

83%

Werknemer geboren 1978 (AOW-leeftijd 70¼ jaar)
 

OP

vanaf

70¼ jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings-

ratio

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

1 x modaal

€ 28.635

€ 18.517

€ 47.152

€ 192.223

€ 54.936

86%

€ 63.434

74%

2 x modaal

€ 85.452

€ 18.517

€ 103.969

€ 192.223

€ 109.752

95%

€ 126.867

82%

3 x modaal

€ 142.393

€ 18.517

€ 160.910

€ 192.223

€ 164.628

98%

€ 190.301

85%

4 x modaal

€ 168.473

€ 18.517

€ 186.990

€ 192.223

€ 219.505

85%

€ 253.735

74%

Werknemer geboren 1988 (AOW-leeftijd 71½ jaar)

OP

vanaf

71½ jaar

AOW

(prognose)

totaal

OP+AOW

laatste

maximum

pensioen-

gevend

loon

gemiddeld

loon

geïndexeerd

vervangings-

ratio

gemiddeld

loon

laatste loon

(volledig jaar)

vervangings-

ratio

laatste

loon

1 x modaal

€ 34.753

€ 23.023

€ 57.776

€ 239.005

€ 68.855

84%

€ 78.872

73%

2 x modaal

€ 101.912

€ 23.023

€ 124.935

€ 239.005

€ 137.657

91%

€ 157.744

79%

3 x modaal

€ 169.109

€ 23.023

€ 192.133

€ 239.005

€ 206.485

93%

€ 236.615

81%

4 x modaal

€ 195.083

€ 23.023

€ 218.106

€ 239.005

€ 275.313

79%

€ 315.487

69%