Gepubliceerd: 24 juni 2013
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (minister financiƫn) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33610-19.html
ID: 33610-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2013

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brief van de heer prof. dr. J. Swank van de Nederlandsche Bank (DNB) die ik heden ontving1. Met deze brief wordt uitvoering gegeven aan een verzoek van de vaste commissies van Financiën en Sociale Zaken dat zij tijdens het rondetafelgesprek van 10 juni jl. hebben gedaan.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem