Gepubliceerd: 14 juni 2013
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (minister financiƫn) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33610-13.html
ID: 33610-13

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2013

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brief van de Nederlandsche Bank (DNB en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ik heden ontving1. Met deze brief geven DNB en AFM uitvoering aan het verzoek van de vaste commissie van Financiën dat zij tijdens het rondetafelgesprek van 10 juni jl. heeft gedaan om een oordeel te geven over het voorstel van sociale partners waarover het kabinet in de brief van 7 juni jl. uw Kamer heeft geïnformeerd.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem