Wetsvoorstel 33085 - 14 november 2011
Indiener: Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 januari 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport