Stemming

Motie van het lid Kuzu over herinvoering van de vergoeding voor het faciliteren van de terugkeer

3,3 %
96,7 %


50PLUS

DENK

VVD

CDA

PvdD

CU

SGP

PvdA

SP

GL

PVV

D66

FvD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat oudere migranten sinds de wetswijziging van 2014 niet meer kunnen gebruikmaken van de basisvoorziening om hun reis te bekostigen;

verzoekt de regering, derhalve om een vergoeding voor het faciliteren van terugkeer opnieuw in te voeren, desnoods voor een deel van de kosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Motie van het lid Kuzu over herinvoering van de vergoeding voor het faciliteren van de terugkeer

2019-03-06
Dossier: 33085
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-23.html