Kamerstuk 33085-24

Motie van het lid Kuzu over schrappen van de leeftijdsgrens van 18 jaar

Dossier: Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet)

Gepubliceerd: 6 maart 2019
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-24.html
ID: 33085-24

3,3 %
96,7 %

CU

D66

50PLUS

DENK

VVD

CDA

SGP

SP

PVV

PvdD

PvdA

FvD

GL


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om de beperking van de doelgroep, waarbij als voorwaarde geldt dat de migrant 18 jaar of ouder was bij de komst naar Nederland te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu