Stemming

Motie van het lid Kuzu over de minimale leeftijd voor de Remigratiewet terugbrengen naar 45 jaar

3,3 %
96,7 %


SGP

PvdA

50PLUS

FvD

GL

VVD

SP

PVV

CDA

CU

PvdD

DENK

D66


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minimale leeftijdsgrens voor de Remigratiewet op 1 juli 2014 is gewijzigd van 45 naar 55 jaar;

overwegende dat gegadigden voor de Remigratiewet hierdoor extra lang tegen hun zin moeten verblijven in Nederland en langer gebruikmaken van sociale voorzieningen;

overwegende dat door deze wijziging minimaal tien jaar langer een hogere uitkering betaald moet worden aan deze gegadigden;

constaterende dat uit een rapport van Regioplan blijkt dat de Remigratiewet per vertrokken remigrant een besparing van € 25.087 oplevert over een periode van tien jaar;

overwegende dat deze wijziging een verlies-verliessituatie creëert;

verzoekt de regering, om een win-winsituatie te creëren door de minimale leeftijdsgrens te verlagen naar de oorspronkelijke leeftijd van 45 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Motie van het lid Kuzu over de minimale leeftijd voor de Remigratiewet terugbrengen naar 45 jaar

2019-03-06
Dossier: 33085
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-21.html