Stemming

Motie van het lid Kuzu over de Remigratiewet ook na 2024 handhaven

3,3 %
96,7 %


PvdD

VVD

50PLUS

PvdA

D66

GL

DENK

CU

SGP

FvD

PVV

SP

CDA


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de vergrijzing ook het aantal oudere migranten de komende jaren fors stijgt;

constaterende dat het recht op terugkeer, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, voor oudere migranten moet blijven gelden;

verzoekt de regering, derhalve om de Remigratiewet te handhaven, ook na 2024, teneinde tweedegeneratiemigranten van de voorzieningen van deze wet gebruik te kunnen laten maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Motie van het lid Kuzu over de Remigratiewet ook na 2024 handhaven

2019-03-06
Dossier: 33085
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-22.html