Kamerstuk 33085-14

Amendement van het lid van Klaveren over het laten vervallen van de terugkeeroptie

Dossier: Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet)

Gepubliceerd: 24 januari 2013
Indiener(s): Joram van Klaveren (PVV)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-14.html
ID: 33085-14

10,0 %
90,0 %

SGP

CDA

PvdA

VVD

50PLUS

GL

PVV

PvdD

CU

SP

D66


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KLAVEREN

Ontvangen 24 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel K een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

Hoofdstuk III vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat Hoofdstuk III van de Remigratiewet, met als opschrift «Terugkeeroptie», komt te vervallen. Dit hoofdstuk bevat een terugkeeroptie voor personen die op grond van de Remigratiewet zijn geremigreerd.

De Remigratiewet is erop gericht mensen permanent te laten remigreren naar het land van herkomst. Hier past geen terugkeeroptie bij.

Van Klaveren