Kamerstuk 33085-12

Amendement van het lid Karabulut over een uitzondering op vereiste leeftijd van de doelgroepen

Dossier: Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet)

Gepubliceerd: 23 januari 2013
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-12.html
ID: 33085-12

15,3 %
84,7 %

SGP

PvdA

50PLUS

PvdD

CU

VVD

CDA

SP

D66

GL

PVV


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt na artikel 2b, vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Van het eerste lid, onderdeel c, kan worden afgeweken ten aanzien van een remigrant die ten minste 50 jaar oud is op het tijdstip van de aanvraag, indien gelet op de bijzondere omstandigheden van de remigrant in redelijkheid kan worden verwacht dat hij niet meer tot de arbeidsmarkt kan toetreden.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de leeftijd van de doelgroepen van de regeling aanwijzing doelgroepen remigratiewet te stellen op 55, maar als de mogelijke remigrant 50 jaar of ouder is en langer dan 5 jaar werkeloos is kan deze alsnog van de regeling gebruik maken als er geen reëel uitzicht op werk meer is.

Karabulut