Stemming

Motie van het lid Kuzu over schrappen van de leeftijdsgrens van 18 jaar

3,3 %
96,7 %


GL

FvD

PvdA

PvdD

PVV

SP

SGP

CDA

VVD

DENK

50PLUS

D66

CU


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om de beperking van de doelgroep, waarbij als voorwaarde geldt dat de migrant 18 jaar of ouder was bij de komst naar Nederland te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet)

2019-03-06
Dossier: 33085
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-24.html