Stemming

Amendement van het lid Karabulut over een overgangsrecht voor Chinezen

15,3 %
84,7 %


SGP

CDA

D66

PvdA

VVD

GL

50PLUS

PVV

SP

PvdD

CU


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 24 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel 2b van de Remigratiewet is niet van toepassing op personen die geboren zijn in China en in het bezit zijn of zijn geweest van de Chinese nationaliteit en die uiterlijk twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een aanvraag tot toekenning van remigratievoorzieningen hebben ingediend.

Toelichting

Dit amendement beoogt een overgangsregeling voor de Chinezen. Zij zijn eerst toegelaten tot de remigratievoorzieningen en daarna, door een uitspraak van de rechter over een andere zaak, er weer uit gehaald. Dit amendement zorgt voor een overgangsperiode van 2 jaar voor de Chinese doelgroep.

Karabulut


Amendement van het lid Karabulut over een overgangsrecht voor Chinezen

2013-01-24
Dossier: 33085
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-15.html