Kamerstuk 33085-23

Motie van het lid Kuzu over herinvoering van de vergoeding voor het faciliteren van de terugkeer

Dossier: Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet)

Gepubliceerd: 6 maart 2019
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-23.html
ID: 33085-23

3,3 %
96,7 %

D66

50PLUS

SP

FvD

DENK

CU

GL

PvdD

PvdA

CDA

VVD

SGP

PVV


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat oudere migranten sinds de wetswijziging van 2014 niet meer kunnen gebruikmaken van de basisvoorziening om hun reis te bekostigen;

verzoekt de regering, derhalve om een vergoeding voor het faciliteren van terugkeer opnieuw in te voeren, desnoods voor een deel van de kosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu