Kamerstuk 33085-16

Motie van het lid Karabulut over de periode tussen besluitvorming en ingangsdatum van de wet

Dossier: Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet)

Gepubliceerd: 24 januari 2013
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33085-16.html
ID: 33085-16

19,3 %
80,7 %

50PLUS

PvdA

PVV

SP

PvdD

SGP

VVD

CDA

GL

D66

CU


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 24 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, een termijn van een jaar tussen de besluitvorming over de nieuwe wet en de ingangsdatum in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut