Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Amendement
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief lid / fractie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Advies van andere adviesorganen
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief Presidium
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)