Kamerstuk 32889-9

Brief van de leden Voortman en Van Hijum inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Gepubliceerd: 15 augustus 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Eddy van Hijum (CDA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-9.html
ID: 32889-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN HIJUM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 augustus 2013

Hierbij delen wij u mede dat dit initiatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Voortman.

Voortman

Van Hijum