Stemming

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Ark en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 18 over het aantal werknemers

40,0 %
60,0 %


GrBvK

50PLUS/Klein

VVD

Van Vliet

PvdA

PvdD

D66

CU

PVV

SP

SGP

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

GL


Nr. 22 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ARK EN DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 9 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, komt het veertiende lid te luiden:

  • 14. Dit artikel is niet van toepassing:

    • a. wat betreft het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, ten aanzien van een werkgever met minder dan 10 werknemers;

    • b. wat betreft het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats of de werktijd, ten aanzien van een werkgever met minder dan 25 werknemers.

    De werkgever, bedoeld in onderdeel a, treft een regeling met betrekking tot het recht van de werknemers op aanpassing van de arbeidsduur.

Toelichting

Met dit amendement wordt het voorgestelde artikel 2, veertiende lid, van de Wet flexibel werken aangepast. In het veertiende lid wordt geregeld dat artikel 2 niet van toepassing is ten aanzien van een werkgever met minder dan 10 werknemers. Deze bepaling is gelijkluidend aan artikel 2, twaalfde lid, van de Wet aanpassing arbeidsduur, met dien verstande dat de bepaling aldaar slechts geldt ten aanzien van de aanpassing van arbeidsduur (de Wet aanpassing arbeidsduur betreft immers alleen het recht om aanpassing van arbeidsduur).

De indieners vinden het wenselijk dat de rechten die met de Wet flexibel werken worden toegevoegd (het recht om aanpassing van arbeidsplaats of werktijd), alleen komen te gelden ten aanzien van de werkgever met 25 of meer werknemers in plaats van de voorgestelde 10 werknemers.

Van Ark Dijkgraaf


Nader gewijzigd amendement van de leden Van Ark en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 18 over het aantal werknemers

2014-10-09
Dossier: 32889
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Tamara van Ark (VVD)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-22.html