Kamerstuk 32889-15

Amendement van de leden Dijkgraaf en Tellegen dat strekt tot behoud van de huidige termijn van een jaar alsvorens een beroep op de wettelijke mogelijkheden kan worden gedaan

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Gepubliceerd: 25 maart 2014
Indiener(s): Ockje Tellegen (VVD), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-15.html
ID: 32889-15
Wijzigingen: 32889-19

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN TELLEGEN

Ontvangen 25 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 2, vervalt de zinsnede: en wordt «een jaar» telkens vervangen door: 26 weken.

Toelichting

Het wetsvoorstel wil een beroep op de wettelijke mogelijkheden reeds mogelijk maken voor werknemers die 26 weken in dienst zijn. Ondergetekenden vinden het logisch noch wenselijk om de huidige termijn van een jaar te verkorten. Dit amendement behoudt daarom de huidige termijn.

Dijkgraaf Tellegen