Kamerstuk 32889-15

Amendement van de leden Dijkgraaf en Tellegen dat strekt tot behoud van de huidige termijn van een jaar alsvorens een beroep op de wettelijke mogelijkheden kan worden gedaan

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Gepubliceerd: 25 maart 2014
Indiener(s): Ockje Tellegen (VVD), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-15.html
ID: 32889-15
Wijzigingen: 32889-19