Kamerstuk 32889-16

Amendement van de leden Dijkgraaf en Tellegen over het schrappen van de mogelijkheid om de arbeidsplaats te wijzigen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Gepubliceerd: 26 maart 2014
Indiener(s): Ockje Tellegen (VVD), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-16.html
ID: 32889-16
Wijzigingen: 32889-21