Gepubliceerd: 15 augustus 2013
Indiener(s): Eddy van Hijum (CDA), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-11.html
ID: 32889-11
Origineel: 32889-2

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 augustus 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

A

Het tiende onderdeel vervalt.

B

In het elfde onderdeel wordt «dertiende» vervangen door: veertiende.

Toelichting

Deze nota van wijziging regelt dat de wet alleen van toepassing is op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.

Voortman Van Hijum