Kamerstuk 32889-6

Voorstel aan de Kamer t.a.v. een adviesaanvraag aan Actal inzake het initiatiefvoorstel van de leden Van Gent en Van Hijum Flexibel Werken

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Gepubliceerd: 7 maart 2012
Indiener(s): Gerdi Verbeet (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-6.html
ID: 32889-6

Nr. 6 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 7 maart 2012

Het Presidium legt hierbij aan u voor het verzoek van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 maart 2012 om aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) advies te vragen over het initiatiefvoorstel Flexibel Werken (Kamerstuk 32 889).

Het Presidium stelt u voor om met dit verzoek in te stemmen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, G. A. Verbeet

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J. E. Biesheuvel-Vermeijden

Bijlage

Aan het Presidium

Den Haag, 6 maart 2012

Namens de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoek ik u, conform artikel 30 van het Reglement van orde van de Tweede Kamer, het initiatiefwetsvoorstel Flexibel Werken (Kamerstuk 32 889) ter advisering aan het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) voor te leggen. Een onderbouwing van de administratieve lasten en nalevingskosten van het wetsvoorstel zal het debat hierover in de Kamer ten goede komen.

Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Post