Kamerstuk 32889-4

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Gepubliceerd: 10 november 2011
Indiener(s): Eddy van Hijum (CDA), Ineke van Gent (GL), Tjeenk Willink
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-4.html
ID: 32889-4