Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Van Ark ter vervanging van nr. 15 dat strekt tot behoud van de huidige termijn van een jaar alvorens een beroep op de wettelijke mogelijkheden kan worden gedaan

39,3 %
60,7 %


PvdD

VVD

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

CU

50PLUS/Klein

D66

Van Vliet

PVV

SGP

GL

CDA

PvdA


Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN ARK TER VERVANGING VAN NR. 15

Ontvangen 8 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 2, eerste lid, «26 weken» telkens vervangen door: een jaar.

Toelichting

Het wetsvoorstel wil een beroep op de wettelijke mogelijkheden reeds mogelijk maken voor werknemers die 26 weken in dienst zijn. Ondergetekenden vinden het logisch noch wenselijk om de huidige termijn van een jaar te verkorten. Dit amendement behoudt daarom de huidige termijn.

Dijkgraaf Van Ark


Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Van Ark ter vervanging van nr. 15 dat strekt tot behoud van de huidige termijn van een jaar alvorens een beroep op de wettelijke mogelijkheden kan worden gedaan

2014-10-08
Dossier: 32889
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Tamara van Ark (VVD)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-19.html