Stemming

Motie van het lid Bromet c.s. over inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen

52,0 %
39,3 %


Voor: onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, Fleur Agema, Jesse Klaver, Faissal Boulakjar, Hanneke van der Werf, Barbara Kathmann, Corinne Ellemeet, Jan Paternotte, Lisa van Ginneken, Alexander Hammelburg, Julian Bushoff, Steven van Weyenberg, Lisa Westerveld, Hülya Kat, Anne-Marijke Podt, Sietse Fritsma, Joris Thijssen, Habtamu de Hoop, Eva van Esch, Salima Belhaj, Jasper van Dijk, Maarten Hijink, Marieke Koekkoek, Lilian Helder, Laura Bromet, Stephan van Baarle, Sandra Beckerman, Laurens Dassen, Gert-Jan Segers, Léon de Jong, Bart van Kent, Tjeerd de Groot, Lammert van Raan, Jeanet van der Laan, Raymond de Roon, Sjoerd Sjoerdsma, Songül Mutluer, Vera Bergkamp, Suzanne Kröger, Nilüfer Gündoğan, Peter Kwint, Liane den Haan, Vicky Maeijer, Barry Madlener, Don Ceder, Romke de Jong, Paul van Meenen, Hind Dekker-Abdulaziz, Mahir Alkaya, Gidi Markuszower, Rens Raemakers, Raoul Boucke, Harm Beertema, Pieter Grinwis, Sylvana Simons, Lilian Marijnissen, Machiel de Graaf, Frank Wassenberg, Michiel van Nispen, Martin Bosma, Henk Nijboer, Fonda Sahla, Edgar Mulder, Tom van der Lee, Senna Maatoug, Mohammed Mohandis, Eva Akerboom, Joost Sneller, Alexander Kops, Renske Leijten, Dion Graus, Attje Kuiken, Geert Wilders, Marijke van Beukering-Huijbregts, Stieneke van der Graaf
Tegen: Hatte van der Woude, Folkert Idsinga, Joba van den Berg-Jansen, Queeny Rajkowski, Ruben Brekelmans, Thierry Aartsen, Jaco Geurts, Wybren van Haga, Peter Valstar, Harry van der Molen, Silvio Erkens, Harry Bevers, Olaf Ephraim, Nicki Pouw-Verweij, Derk Boswijk, Roelien Kamminga, Eelco Heinen, René Peters, Ulysse Ellian, Ingrid Michon, Caroline van der Plas, Ralf Dekker, Hilde Palland, Ruud Verkuijlen, Daan de Kort, Kees van der Staaij, Thierry Baudet, Daniel Koerhuis, Jan Klink, Zohair El Yassini, Pieter Omtzigt, Inge van Dijk, Hawre Rahimi, Agnes Mulder, Gideon van Meijeren, Sophie Hermans, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, Jacqueline van den Hil, Roelof Bisschop, Rudmer Heerema, Pim van Strien, Martijn Grevink, Frederik Jansen, Chris Simons, Fahid Minhas, Erik Haverkort, Mariëlle Paul, Bart Smals, Anne Kuik, Lucille Werner, Jeroen van Wijngaarden, Judith Tielen, Henri Bontenbal, Chris Stoffer, Mark Strolenberg, Mustafa Amhaouch, Pepijn van Houwelingen, onbekend kamerlid
Niet gestemd: Raymond Knops, Farid Azarkan, Danai van Weerdenburg, Thom van Campen, Leonie Vestering, Peter de Groot, Kati Piri, Kiki Hagen, Christine Teunissen, Hans Smolders, Tunahan Kuzu, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID BROMET C.S.

Voorgesteld 1 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels inmiddels is aangenomen door beide Kamers;

constaterende dat na de waterschapsverkiezingen van 2023, de eerstvolgende plaatsvinden in 2027;

overwegende dat het belangrijk is dat voor alle betrokken partijen duidelijk is wat van hen verwacht gaat worden zodat zij hier stappen op kunnen gaan ondernemen;

verzoekt de regering zorg te dragen dat het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen in werking treedt en uiterlijk 18 december 2022 in het Staatsblad gepubliceerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Tjeerd de Groot

Grinwis

Madlener

Den Haan

Van Esch

De Hoop

Dassen

Azarkan

Sylvana Simons

Beckerman

Gündoğan


Motie van het lid Bromet c.s. over inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen

2022-12-01
Dossier: 35608
Indiener(s): Tjeerd de Groot (D66), Sylvana Simons (BIJ1), Habtamu de Hoop (PvdA), Eva van Esch (PvdD), Sandra Beckerman (SP), Laurens Dassen (Volt), Pieter Grinwis (CU), Farid Azarkan (DENK), Laura Bromet (GL), Nilüfer Gündoğan (Volt), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: bestuur waterschappen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35608-18.html