Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 31 mei 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Motie
Amendement
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - rondetafelgesprek
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)