Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

35853 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
2 november 2011 - 14 december 2011
Het artikel 'belangrijke criminele politie-infiltrant runt coffeeshops'
Coşkun Çörüz (CDA)
2 november 2011 - 9 november 2011
Egypte
Mariko Peters (GL)
1 november 2011 - 21 november 2011
Doodstraf in Japan
Frans Timmermans (PvdA)
1 november 2011 - 30 november 2011
Onderbezetting van meldkamers
Ronald van Raak
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
1 november 2011 - 23 november 2011
Toezicht op het bestuur van GGZ-instellingen
Lea Bouwmeester (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
1 november 2011 - 23 november 2011
Utrechtse serieverkrachter
Jeroen Recourt (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
1 november 2011 - 15 november 2011
Het arrest van de Hoge Raad over ‘ontruiming kraakpand pas na kort geding’
Ard van der Steur (VVD)
1 november 2011 - 6 december 2011
Aanwezigheid van haatpredikers bij de opening van een Amsterdamse moskee
Geert Wilders (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
31 oktober 2011 - 21 november 2011
Gemeenteraadsverkiezingen in Bulgarije
31 oktober 2011 - 22 november 2011
Payrollen bij een ROC
Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
31 oktober 2011 - 5 december 2011
Gewonden in Syrische ziekenhuizen
Frans Timmermans (PvdA)
31 oktober 2011 - 5 december 2011
De Pakistaanse wetgeving omtrent godslastering
Joël Voordewind (CU)
31 oktober 2011 - 25 november 2011
Kinderarbeid en de positie van Dalits in India
Joël Voordewind (CU)
28 oktober 2011 - 18 november 2011
De omzet en de rol van poppodia
Jetta Klijnsma (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
28 oktober 2011 - 9 november 2011
Het bereiken van het subsidieplafond van projectsubsidies uit hoofde van het 'Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt: private ineterventies' in 2011
Linda Voortman (GL), Jesse Klaver (GL)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
28 oktober 2011 - 24 november 2011
Ernstige vervuiling bij teerput in Vasse
Stientje van Veldhoven (D66)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
28 oktober 2011 - 13 december 2011
De rechtsgrondslag van het gebruik PNR gegevens in Nederland
Gerard Schouw (D66)
28 oktober 2011 - 22 november 2011
Het verkrijgen van de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (KOB) in Duitsland
Sadet Karabulut (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 oktober 2011 - 7 december 2011
De gevolgen van de grote ontslaggolf in de GGz
Lea Bouwmeester (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
28 oktober 2011 - 7 november 2011
Bemoeienis van het college van B en W van Roermond bij de verkoop van een gevangenis en rechtbank
Ronald van Raak , Ger Koopmans (CDA), Pierre Heijnen (PvdA), Gerard Schouw (D66)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)